Concursul OpenGov Influencer 2021

            Guvernul României organizează Concursul OpenGov Influencer, în scopul creșterii gradului de informare și implicare a tinerilor cu privire la valorile și principiile guvernării deschise, prin încurajarea utilizării noilor tehnologii digitale pentru promovarea acestora.

            La Concursul OpenGov Influencer sunt invitați să se înscrie studenții interesați, până la data de 7 mai 2021. Tinerii sunt invitați să promoveze în mod inovativ valorile și principiile guvernării deschise, prin realizarea unui scurt material video (maxim 1 minut).

            Temele abordate, formatul materialului video și modalitatea de înscriere se pot regasi in posterul de mai jos. Materialul video înscris în concurs va fi însotit de un Formular de consimțământ

        Detalii despre Săptămâna Guvernării Deschise și despre concurs se găsesc pe site-ul oficial OGP România, la link-ul: http://ogp.gov.ro/nou/2021/04/02/opengovweek-concurs-opengov-influencer/

afiș-concurs-ogp-2021

           

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *